Terapia ultradźwiękowa to metoda stosowana w fizykoterapii wsomagająca leczenie oraz wpływająca na stan organizmu poprzez działanie ultradźwięków o odpowiedniej częstotliwości i natężeniu.© 2011 by Marcin Moranski